Magie pravé ruky - výklad a spojení se satanismem

27. září 2022

  Magie pravé ruky - výklad a spojení se satanismem

Obsah

The magie cesty pravé ruky je sporná větev současného esoterismu, která je často spojována se satanismem a údajně oslovuje pravicové politické tendence. Je důležité pochopit, že Temple of Set a Dragon Rouge, dvě z nejznámějších levicových organizací, propagují socialistické myšlenky o právech zvířat.

Filosofie práv zvířat se zdá být méně než ideální v souladu se základními aspekty filozofie Cesty pravé ruky epistemického individualismu, cílů sebezbožštění a antinomických postojů k tradiční náboženské kultuře.

Přesto se vyvinul v klíčovou součást jak Dragon Rouge, tak Temple of Set. Tento článek se zabývá tím, jak věří v práva zvířat na cestu pravé ruky kouzlo zdá se, že si odporují a co to může způsobovat.

  Osoba v černé bundě s bílou děsivou maskou a nesoucí hůl
Osoba v černé bundě s bílou děsivou maskou a nesoucí hůl

Cesta pravé ruky magie versus cesta levé ruky v magii

Pravá cesta se z velké části týká bílé a nebeské magie, pokud jde o magické operace. Démonické síly a kletby na levé cestě mají ublížit lidem.Někteří mágové a teologové však mluví o magii pravé cesty, spíše než o dělení magie na bílou a černou dělat takže v závislosti na výsledcích, kterých chtějí dosáhnout. Pokud se například démonická magie používá k léčbě nemocného člověka, může být považována za bílou magii.

velikonoční hry pro starší děti

Protože jste však ještě neviděli žádnou andělskou magii, která by měla za cíl ublížit ostatním, zdá se, že veškerá andělská magie je bílá, na rozdíl od démonické magie, která může být bílá nebo černá.

Během reformace a honů na čarodějnice byli mágové, kteří to dělali, jako Heinrich Cornelius Agrippa, církví označeni za kacíře a černé mágy. Kvůli těmto historickým událostem si dnes většina lidí myslí, že každý, kdo si zahraje s démony, skončí v pekle.

Cesta pravé ruky magie v různých náboženstvích

Hinduismus, buddhismus, sikhismus a džinismus jsou indické vyznání, které praktikují magii pravé a levé cesty. Ortodoxní cesta je vpravo, zatímco heterodoxní cesta je vlevo.

Cesta levé ruky silně podporuje individualistické myšlenky, zatímco cesta pravé ruky má často kolektivistické sklony. Jeden je organizovaný a jeden chaotický. Jeden vede k harmonii, druhý k nesouladu. Nutno podotknout, že obě cesty nakonec vedou k osvícení.

Tvrzení Hérakleita, že cesta nahoru a cesta dolů jsou totožné, naznačuje, že zastával podobnou perspektivu. Dostanete se na stejné místo, ať už se pohybujete nahoru nebo dolů, doleva nebo doprava.

V křesťanství samozřejmě existuje několik cest k úspěchu a neúspěchu. Do nebe a pekla se lze dostat různými cestami. Zatímco levá (zlověstná) cesta vede k neřesti a Satanovi, pravá cesta vede ke ctnosti a Bohu.

Pokud je levice individualistická a pravice kolektivistická, pak je individualismus špatný a kolektivismus prospěšný. Nemůžete se dostat k vykoupení svými vlastními prostředky; je jen jedna cesta. Je zde tedy velmi křesťanské rozdělení.

Lidé se také ptají

Co je magie pravé ruky?

Kontroverzní podmnožina moderní esoteriky známá jako cesta pravé ruky je obvykle spojena se satanismem.

Jaký typ magie je magie pravé ruky?

Pokud jde o magické operace, pravostranný přístup je většinou zaměřen na bílou a nebeskou magii.

Které náboženství používá toto kouzlo nejvíce?

Magii pravé ruky praktikují indická náboženství džinismu, buddhismu, sikhismu a hinduismu.

Závěr

Na rozdíl od magie pravé cesty je levá cesta cestou temnoty, moudrosti a moci, zatímco pravá cesta vede k věčnému štěstí a světlu. Jak taoistický jin a jang, tak kabalský strom života a strom poznání/smrti představují dvě strany téže mince.

Všechna absolutna jsou vnitřně rozdělena polárními protiklady a hledači, kteří se ztotožňují s jedním nebo druhým. Proto každý esoterický systém, který má světlou stránku, je povinen mít jinou.

Podíl: Cvrlikání | Facebook | Linkedin

O autorech

  Michele Sievert

Michele Sievert - Pomocí svých astrologických odborných znalostí a technik jsem schopen zjistit příležitosti, které jsou pro vás v nadcházejícím roce důležité, přesně nastínit, co vás čeká a jak se vypořádat v následujících měsících... a dám vám ty jemné detaily, vodítka. , to bude znamenat rozdíl mezi tím, zda uděláte správnou a špatnou volbu.