Znát číslo mé životní cesty

Máte vnitřní schopnost, která touží být vyjádřena prací, ke které jste byli stvořeni. Poté, co získáte jasno ve své vlastní brilanci a budete s jistotou znát oblast zájmu, ve které budete vzkvétat, máte k dispozici celou cestu k dosažení svých snů.

Vaše vnitřní žízeň po sebepoznání je to, co vás vede k tomuto vhledu. Numerologie je technika, která vám pomůže zjistit, kdo ve skutečnosti jste. Tato prastará větev znalostí vás nasměruje na číslo vaší životní cesty, které udává schopnosti, které můžete snadno zvládnout, abyste mohli vytvářet hodnotnou, smysluplnou, účelnou a uspokojivou práci.

Máte sílu zanechat nesmazatelný dopad na svět prostřednictvím práce, která je odrazem vašeho úžasného já. Možná jste přišli udělat významný objev, něco vymyslet, postavit nádhernou strukturu, dosáhnout lékařského průlomu, vytvořit umělecké dílo nebo vytvořit technickou platformu. Abyste dosáhli tohoto stupně úspěchu, musíte zvládnout své vrozené schopnosti, které vyžadují mnoho hodin soustředěné pozornosti a praxe. Nedostanete se tam, pokud vás váš úkol nebaví. Pouze vaše vášeň pro to, co děláte, vás udrží na dlouhé cestě k úspěchu.

děti chodí do školy

Numerologie je nástroj sebeuvědomění, který vám může pomoci nahlédnout hluboko do sebe a objevit dovednosti, které již máte. Znalost vašich přirozených sil vám umožní opřít se o vášeň a odhodlání potřebné k dosažení takových vysokých výšek.

Stručná historie numerologie

Po celém světě se v současné době používá řada numerologických systémů. Pythagorejský systém je však nejběžnějším stylem numerologie na Západě. Je založen na principech Pythagorase, řeckého matematika a filozofa. Cítil, že všechno, dokonce i Bůh, lze vyjádřit jako číselnou hodnotu. Krátce poté, co byly jeho teorie zveřejněny, byla během rady v Nicei v roce 325 n. L. Numerologie přidána na seznam zakázaných přesvědčení spolu s dalšími věšteckými a věšteckými uměními. Navzdory snaze Církve odradit lidi od používání numerologie existuje případ, že numerologie je v Bibli přítomna kvůli opakovanému používání čísel 3 a 7. Nejviditelnějším příkladem je svatá trojice. Dalším biblickým příkladem numerologie je stvoření světa za sedm dní.Numerologie od té doby existuje v nějaké formě ve většině společností. Juno Jordan znovu objevila a zdokonalila Pythagorovy koncepty v západním světě v 60. letech minulého století. Objevila řadu významných numerologických implikací v datu narození a jménu. Nyní můžete pomocí její metodiky vypočítat základní složky svého života a svůj účel. Mezi nimi je vaše životní cesta, osud, duševní nutkání, postoj, osobnost a karmický dluh. Pokud se chcete dozvědět více o svých číslech, podívejte se na bezplatné kalkulačky numerologie výše.

Základní numerologická čísla

Každé číslo odráží jiný aspekt vaší osobnosti a životní cesty. Patří sem vaše životní poslání a účel, lekce z minulého života, které se musíte naučit, a jak se prezentujete ostatním. Číslo vaší životní cesty slouží k odhalení vašeho životního smyslu a poučení. Vaše osudové číslo prozrazuje váš postoj k předvádění se v životě a způsob, jakým věci děláte. Vaše duše potřebuje číslo, které se ponoří do nejniternější touhy vašeho srdce. Vaše číslo postoje se ponoří do toho, jak se ukazujete vnějšímu světu.

Vaše číslo osobnosti také zjišťuje, jak vás ostatní vnímají. Vaše číslo narození se ponoří do vašich jedinečných schopností. Nakonec se ve vašem grafu mohou objevit čísla karmického dluhu, což jsou ponaučení přenesená z jedné existence do druhé. Číslice 1- 9 a 11, 22, 33 se používají v západní pythagorejské numerologii. Hlavní čísla jsou ta, která mají dvě číslice. Pokud se ve vaší tabulce objeví mistrovská čísla, značí to, že máte další dary, talenty a schopnosti, a také další lekce, které jste si v životě inkarnovali, abyste se je naučili.

Jaké je číslo mé životní cesty?

Číslo vaší životní cesty udává, kým jste ve svém jádru, osobou, kterou se v průběhu svého života učíte stát. Je odvozen z čísel vašeho data narození a má na vás celoživotní dopad.

V některých ohledech je číslo životní cesty v numerologii podobné slunečnímu znamení v astrologii v tom, že ukazuje, co je pro vás důležité, jak se chováte a reagujete a jak přemýšlíte o životě. Nepleťte si však číslo své životní cesty s jednoduchým seznamem charakteristik, které vám napoví, kdo jste.

Zatímco každé číslo životní cesty má svou vlastní sadu pozitivních a negativních charakteristik, je na vás, abyste se rozhodli, jak budou vypadat. Budete mít mnoho příležitostí cvičit svaly svého čísla životní cesty po celý život, ale budete se muset rozhodnout, zda se v každém případě vydáte po hlavní nebo nízké cestě. Rozhodnutí, které učiníte, a důsledky, které má, vás povedou k následným rozhodnutím. Každé setkání vás naučí, jak být svým nejpravdivějším a nejjemnějším já.

Jak vypočítat číslo životní cesty

Tvrdí se, že všimnutím si číselných vzorců v našem každodenním životě bychom mohli lépe porozumět světu kolem nás, podle numerologické praxe. Tato duchovní disciplína však může lidem také pomoci lépe porozumět svému vnitřnímu světu. Kdokoli může pomocí jednoduché rovnice najít číslo své životní cesty, jednociferné číslo, které má udávat, kdo jste, vaše základní hodnoty a problémy, se kterými se můžete setkat. Pokud jste se například narodili 5. července 1989, nejprve byste identifikovali oddělené hodnoty dne, měsíce a roku: červenec je sedmý měsíc, takže jeho číslo je sedm. Váš den narození je samozřejmě pět. Nakonec můžete svůj rok narození zkrátit na jedno číslo sečtením jeho číslic (1+9+8+9 = 27) a poté sečtením číslic součtu (2+7 = 9). Nyní tedy máte tři čísla, která musíte sečíst (7+5+9 = 22) a ještě další částku ke snížení (2+2 = 4). Po tomto kroku můžete skončit s dalším dvouciferným číslem, v závislosti na datu narození; jednoduše snižujte, dokud nedosáhnete jednociferného čísla. V tomto případě číslo čtyři představuje vaši životní cestu.

Zjištění čísla vaší životní cesty změní váš život

Počítá se z vašeho data narození, vaše životní cesta identifikuje přirozené dovednosti, které máte, které musíte v tomto životě zvládnout. Jedná se o dovednosti, ke kterým máte přirozenou spřízněnost, díky nimž se budete cítit živí energií a soustředěním. Když je cvičíte, cítíte intenzitu touhy učit se a hluboké a silné spojení s tímto studijním oborem.

Abyste prospívali, musíte si vybrat kariérní cestu, která vám umožní dostat se do kroku a uplatnit tyto talenty. Musíte rozšířit definici „zaměstnání“. Práce je neoddělitelně spjata s tím, kým jste. Je to jiný druh motivace. Práce vám dává příležitost zdokonalit své řemeslo a zároveň vám umožňuje uživit se. Budete vyjednávat o nejvyšších a nejnižších hodnotách, jak vaše sebevědomí stoupá, poháněné vášní pro to, co děláte. Protože budete bezpochyby čelit překážkám a těžkostem. Přirozená cesta organického růstu vyžaduje, abyste se důsledně vytlačovali ze své komfortní zóny a prostřednictvím turbulencí, abyste dosáhli nové úrovně úspěchu. Pochybnosti, dlouhé hodiny úsilí, nezdary a kritika druhých lidí přispívají k rozvoji vaší odolnosti a důvěry.

Tyto pomíjivé okamžiky hluboké lásky a spojení s tím, co děláte, vás však probudí k jádru a udrží vás na cestě. Nakonec najdete mezeru, která odpovídá vaší individualitě. Příležitost, která je pro vás ideální. To vás odliší od konkurence.

Impozantní. Vaše vrozená inteligence vás nechá vyniknout.

Vypracujte si číslo své životní cesty

Váš jedinečný numerologický kód, který se označuje jako kód prosperity, má šest číslic. Tyto číslice jsou odvozeny z čísel ve vašem datu narození a také z čísel, která odpovídají písmenům v celém vašem křestním jménu. Každá ze šesti číslic obsahuje informace, které vám pomohou pochopit, kdo jste, co tu chcete dělat a co byste v tomto životě měli mít. Číslo vaší životní cesty je nejdůležitější číslo. Je to nejdůležitější, protože to je to, co vám umožní začít správným směrem. Když jsou znalosti uvedeny do praxe a zaměřeny na dosažení vašich cílů, stávají se silnými. Číslo vaší životní cesty osvětlí vaši vlastní sadu talentů a nasměruje vás na pracovní cestu, která vám umožní je nejlépe zvládnout. Tyto schopnosti jsou pro vás nezbytné k vytvoření Velkého díla, které prokazuje vaši vrozenou brilanci a dopad, který chcete ve světě udělat. Číslo vaší životní cesty se vypočítá pomocí součtu čísel ve vašem datu narození, jak je uvedeno v předchozím odstavci.

Narodili jste se s přirozenou brilancí

V hloubi duše cítíte, že jste se narodili, abyste měli pozitivní dopad na svět. Ve vás je tour de force připravená posouvat hranice vaší schopnosti růst, prosperovat a žít život naplno. Toto hořící nutkání sílí ve chvílích vašeho života, kdy se cítíte omezováni každodenními smyčkami omezujícími mletí. V takových chvílích si musíte být vědomi svého nepohodlí. V práci dochází k tření, které vás nutí podniknout odvážné kroky, abyste znovu vzplanuli mojo a rozněcovali vaši touhu žít život, po kterém skutečně toužíte.

K úspěchu vede cesta. Existuje způsob, jak cítit puls toho, co jste chtěli dělat skvěle, a rozproudit své srdce v odvážné akci.

„Máte jedinečný talent a jedinečný způsob, jak to vyjádřit. Existuje něco, co můžete udělat lépe než kdokoli jiný na celém světě a pro každý jedinečný talent a jedinečné vyjádření tohoto talentu existují také jedinečné potřeby. Když jsou tyto potřeby spojeny s kreativním vyjádřením vašeho talentu, je to jiskra, která vytváří bohatství. Vyjádření vašeho talentu k naplnění potřeb vytváří neomezené bohatství a hojnost. ‘(Deepak Chopra)

nápady pro den dr seuss

Úplné astrologické čtení: Láska, peníze, zdraví a kariéra

Úplné astrologické čtení, včetně čísla vašeho anděla, dvojčete plamene (lásky), předpovědi peněz, požehnání úspěchu a mnoho dalšího.