Jak může být váš osud ovlivněn číslem vaší životní cesty

Numerologie, stejně jako astrologie, věří, že vaše narozeniny odhalí něco důležitého o vaší osobnosti. Je také užitečné pro dešifrování opakovaných číslic. Můžete použít určité informace, například adresu domova, k získání specifik s numerologií, říká autor 'Ophi se vyjadřuje. „Všude si začínáš všímat vzorů. V širším smyslu si stoupenci numerologie myslí, že čísla a jejich vztahy jsou mystické a významné. Někteří lidé věří, že čísla mohou být použita k předpovědi budoucnosti, zatímco jiní věří, že jsou většinou symbolické.

Dnes nejpoužívanější numerologie vychází z učení Pythagorase, starověkého řeckého filozofa. Pythagoras byl talentovaný matematik, ale více než kvantitativní se zajímal o kvalitativní řešení. Zavedl systém, který spojoval písmena s celými čísly, protože věřil, že fyzický svět je tvořen energetickými vibracemi čísel. Jeho práce se zaměřila na numerické propojení.

Skeptici věří, že numerologie je pseudověda a že čísla nemohou sama přenášet význam přesahující jejich číselnou hodnotu. Při vyšetřování tvrzení o numerologické způsobilosti nebyl odhalen žádný důkaz skutečné psychické schopnosti. Navzdory tomu existuje mnoho současných oddaných této metody, včetně některých hazardních hráčů, kteří ji používají k výběru šťastných čísel u ruletových stolů a dalších míst. „Číslo životní cesty“, které vyznává, že odhaluje důležité pravdy o vaší osobnosti, úhlu pohledu a životních překážkách, je v numerologii populární.

Jak vypočítat své životní číslo

Číslo životní cesty je srovnatelné s vaším astrologickým slunečním znamením v tom, že ukazuje váš větší účel, stejně jako vaše silné stránky, slabé stránky, talent a cíle. Číslo vaší životní cesty také odhaluje tón vašich zkušeností a důvody, proč se věci dějí v minulosti, současnosti a budoucnosti. Jinak řečeno, je to metoda šílenství.

V zásadě vezměte číselnou hodnotu svého data narození, spojte všechny číslice dohromady podle kategorie (rok, měsíc, den) a přidávejte všechna čísla dohromady, dokud nedosáhnete jediné číslice.Zvažte následující scénář: Řekněme, že jste se narodili 3. července 1995 nebo 3. července 1995. Chcete -li začít, zkombinujte číslice roku dohromady, abyste jej zmenšili na jednu číslici. 2+4 = 6 a 1+9+9+9+5 = 24. Protože měsíc i den jsou v tomto příkladu již jednociferné, můžeme nyní sečíst dvě hodnoty: Šest (pro rok) plus tři (za den) plus sedm (za měsíc) se rovná šestnácti. Nakonec podle potřeby tyto číslice sečtěte, dokud nebudete mít jednu číslici: 1 + 6 = 7

Další příklad, tentokrát s datem narození 26. prosince 1989. Je 26. prosinec 1989, tedy 1+9+8+9 = 27 a 2+7 = 9. Měsíc 12 je zkrácen na 3 ( 1+2) a 26. den se sníží na 8 (2+6). Výsledkem je 9+8+3 = 20. Nakonec, protože 2+0 = 2, číslo životní cesty tohoto jedince je 2.

Doposud bylo vše celkem jednoduché, ale je tu jedna komplikace: Pokud jedna z vašich skupin má během procesu výpočtu celkem 11 nebo 22, nesnižujte tato čísla na jedinou číslici až do konečného snížení. Je to proto, že podle numerologie jsou 11 a 22 „mistrovská čísla“ s vlastními jedinečnými významy. Pokud jste se narodili například v listopadu, dostali jste mistrovské číslo. Následuje to, jak by někdo narozený 2. listopadu 1960 určil jejich počet: 1+9+6+0 = 16, což lze zjednodušit na 7 (1+6). Výsledkem je, že 7+2+11 = 20 (což nesnižuje!) A 2+0 = 2.

vodní hry pro žáky základních škol

Je důležité dodržovat tento vzorec. Ti, kteří slepě přidávají čísla náhodně, aniž by znali protkaný charakter celku, jsou jako pavouci, kteří podle numerology.com ztratili kontakt s brilantní architekturou svého webu.

Zjistili jste, jaké je číslo vaší životní cesty? Nyní můžete jednoduše zadat toto číslo do pole níže a dozvědět se vše, co by se vám mohlo stát. (Téměř.)

Jak zjistím číslo své duše?

Čísla duší, také známá jako čísla Duše Urge, jsou odvozena od vašeho křestního jména, prostředního jména a příjmení a udávají váš osud, životní účel, jak inspirujete ostatní a co je pro vás nejdůležitější.

Vezměme si italské křestní jméno Lady Gaga, Stefani Joanne Angelina Germanotta, jako příklad, jak získat číslo vaší duše.

Nejprve vyberte každou samohlásku z celého jména: St E f A n I J O A nn E A ng E l I n A G E rm A n O tt A

Stefani Joanne Angelina Germanotta = E A I O A E A E I A E A O A

Najděte počet jednotlivých samohlásek (podle jejich umístění v abecedě, ve skupinách po 9): A = 1, E = 5, I = 9, O = 6, U = 3. Poté je všechny sečtěte.

E A I O A E A E I A E A O A = 5 + 1 + 9 + 6 + 1 + 5 + 1 + 5 + 9 + 1 + 5 +1 + 6 + 1 = 56

Nyní sečtěte tyto číslice a zjednodušte: 56 = 5 + 6 = 11.

Číslo duše Lady Gaga je 11.

Převod písmen na nalezení vašeho osudového čísla

Můžete také použít numerologii k odvození kořenového počtu jmen nebo slov - zde podá ruku náš starověký kamarád Pythagoras. Podle jeho teorií mají některá písmena specifické číselné hodnoty, které jsou následující:

1 = A, J, S

2 = B, K, T

3 = C, L, U

4 = D, M, V

5 = E, N, W

6 = F, O, X

7 = G, P, Y

8 = H, Q, Z

9 = I, R.

Pomocí této techniky je snadné najít kořenové číslo spojené se jmény, které numerologové označují jako vaše osudové číslo. Chcete -li zjistit své osudové číslo, vypočtěte kořenové číslo celého jména (první, prostřední, poslední) tak, že každé jméno zredukujete na jednu číslici a sečtete součet.

Co znamená moje životní číslo?

Co moje číslo představuje z hlediska mé životní cesty?

Na internetu najdete ke každému číslu životní cesty nepřeberné množství funkcí a prognóz, ale zde jsou některé z nejrozšířenějších.

Životní cesta číslo 1

V numerologii je 1 spojena s předáváním hybnosti, stejně jako Beran, první znamení zvěrokruhu, je spojen s aktivitou a zasvěcením. Číslo 1 představuje průkopnický přístup, nezávislost a přirozené vůdčí schopnosti. Ve špatných dnech může být někdo diktátorský nebo vychloubačný, skrývající jakoukoli nejistotu, podhuštěné sebevědomí. Je důležité si uvědomit, že navzdory tomu, že jste první, můžete se snadno stát tím nejosamělejším číslem. I sebestačnější jedničky vyžadují pomoc přátel, rodiny a milenců.

Silné stránky: Jedni se rodí jako vůdci, jsou ambiciózní a obvykle jsou ve své kariéře úspěšní. Okouzlující, diplomatické a potěšení být kolem.

minuta, abys to vyhrál o prázdninách

Výzvy: Jsou přehnaně ochranářští a dominují natolik, že jsou přehnaně ochranářští a panovační. Možností jsou také potíže s hněvem.

Životní cesta číslo 2

Číslo 2 je spojeno s citlivostí, rovnováhou a harmonií. Vibrace 2 je prostředníkem v numerologii, který spojuje disonantní prvky prostřednictvím soucitu, empatie a laskavosti a vytváří harmonii. Číslo dvě je spojeno s psychickými schopnostmi a intuicí, a pokud se jeví jako životní cesta nebo osudové číslo, bude dotyčný citlivý na jemné energetické posuny a emocionální nuance.

Silné stránky: Tito jedinci jsou extrémně soucitní, starostliví a empatičtí. Jsou to často umělci, ale jejich schopnost zneškodnit obtížné podmínky by z nich také mohla udělat dobré politiky.

Výzvy: Hluboká citlivost a nechuť k nesouhlasu mohou způsobit, že se 2 s budou příliš spoléhat na své osobní kontakty. Může být pro ně obtížné mluvit za sebe.

Životní cesta číslo 3

Číslo 3 je pro komunikaci zásadní. Tři symbolizují výsledek dvou spojených sil: je to podstata stvoření. 3 je přirozený komunikátor, který bez námahy sdílí jedinečné a průkopnické myšlenky prostřednictvím umění, literatury a řečí. Vaše práce stimuluje, inspiruje a povznáší lidi a 3 potěšení z toho, že děláte ostatní šťastnými. Je však známo, že 3 jsou temperamentní, a pokud se cítí nepochopen, může úplně ustoupit. Sklonům úniků 3 lze snadno čelit praktikováním mírové všímavosti: Protože 3 má tak živou představivost, je důležité, aby si 3 našel klidná období k resetování, doplnění a dobití.

Silné stránky: Trojice prospívají pozornosti a snadno ji získají. Jsou schopni dosáhnout velkého úspěchu a pravděpodobně budou v dětství předčasně vyspělí. Vždy plný energie.

Výzvy: Trojky mají ve zvyku rozjíždět velké, vzrušující podniky a poté je opouštět. Trojky jsou náchylné k problémům se soustředěním a zavázáním a mohou se příliš zabývat tím, jak je ostatní vnímají.

Životní cesta číslo 4

V numerologii má číslo 4 zemskou energii a jde o zajištění vlastních kořenů. 4 pevně věří ve fyzický svět a chápe důležitost investic do silné infrastruktury, aby zanechal trvalé dědictví. Vibrace čísla 4 je zaměřena na vývoj logických procesů, které mohou udržet škálovatelný růst. Je to praktické, pečlivé a zodpovědné. 4 má pevnost, ale může se snadno zhoršit na tuhost; 4 si musí pamatovat, že pravidla mají spíše posilovat než brzdit.

Silné stránky: Tato osoba je často zásadová a důvěryhodná osoba, což z ní činí žádoucího přítele a spolupracovníka. Pokud jde o čtyřku, většina lidí dobře ví, co očekávat.

hry na svatební sprchu pro páry

Výzvy: Tento typ osobnosti má tendenci být nepružný, zaujatý pravidly a konvencemi. Lidé, kteří si vytvářejí vlastní pravidla nebo jdou příliš daleko mimo box, mohou snadno frustrovat čtveřici.

Životní cesta číslo 5

Číslo 5 je definováno svobodou. Je svobodomyslné, odvážné a progresivní. 5 musí zapojit svých pět smyslů, aby zažilo svět: Pět lidí se učí životním lekcím díky spontánním činům statečnosti. 5 je uznáván pro svůj zábavný, impulzivní a bujný charakter, který je v astrologii podobný energii Střelce. 5 však může být neklidný a netrpělivý, když ztratí výraznou chuť do života. Protože 5 neustále hledá nové zkušenosti, má potíže s přijímáním každodenních povinností, jako jsou profesionální a mezilidské povinnosti. Když si 5 vzpomene na omezení pohledu, zjistí, že nejpříjemnější objev má přímo před očima.

Silné stránky: Pětky jsou zvědavé a analytické, což z nich dělá vynikající novináře a instruktory. Silné komunikační schopnosti v kombinaci s pocitem bázně před jednoduchými radovánkami podobnými batole.

Výzvy: Pětky se mohou příliš oddávat svým oblíbeným aktivitám nebo neřestem, jako je nakupování nebo párty. V partnerství vám může připadat mělký a nezávazný.

Životní cesta číslo 6

Číslo 6 je známé tím, že je milující, podporující a citlivé. 6 je skutečný léčitel, který dokáže vyřešit problémy v mentální i fyzické sféře a pomáhá ostatním svým prostým, ale jemným přístupem.

Silné stránky: Tento typ osobnosti bude pravděpodobně vášnivým řečníkem a aktivistou jménem svých blízkých, ať už profesionálně nebo individuálně. Díky své zvědavosti a soucitu jsou skvělými právníky, moderátory a terapeuty.

Úkoly: Šestky mohou zápasit s důsledností, zvláště pokud jde o péči o sebe (myslete si, že Mark Ruffalo ve Spotlightu jí studenou pizzu).

Životní cesta číslo 7

Numerologičtí detektivové 7 jsou známí svými vyšetřovacími a analytickými schopnostmi. Číslo 7 je kombinací energie Panny a Štíra v astrologii: je mimořádně orientované na detaily, ale je poháněno spíše vnitřním porozuměním než hmatatelnou realitou. 7 má bystré oko a jeho vnímavé postřehy pohání bystrou a imaginativní mysl.

Silné stránky: Sedmičkám se ve vnitřním světě daří, protože jsou hluboce kreativní a mají silnou a živou představivost. Dokážou se bavit donekonečna a málokdy se nudí.

Výzvy: Tento typ osobnosti je přirozeně nesmělý a může být pro něj obtížné spojit se s ostatními. Může být pro ně také obtížné uvolnit se, pravidelně žonglovat s prací a produktivními koníčky.

Životní cesta číslo 8

Číslo osm je o bohatství. Toto číslo je spojeno s hojností materiálu a finančním úspěchem v numerologii. Díky svému vrozenému magnetismu může 8 snadno obsadit vedoucí role. Je ambiciózní a zaměřený na cíl. 8 využívá myšlení s velkým obrazem k rozšíření svých obzorů, sprintuje na vrchol jakéhokoli žebříčku a dosahuje neuvěřitelných výšek.

Silné stránky: Osmičky dobře fungují s penězi a její všudypřítomnost si uvědomují od dětství. Jsou ambiciózní a dychtiví vynaložit úsilí nezbytné k dosažení soběstačnosti a pohodlí.

Výzvy: Vzhledem k finanční zdatnosti tohoto typu mohou být zranitelní vůči podvodníkům, ať už profesionálně nebo osobně. Mohou být také na pokraji toho, že se stanou workoholici.

Životní cesta číslo 9

Číslo 9 představuje v numerologii starší duši, protože je poslední jedinou číslicí. 9 zažil vzestupy a pády života - byl tam, udělal to. Výsledkem je, že 9 je schopen bez námahy syntetizovat obrovské množství vstupů, přičemž psychicky spojuje body a vytváří jednotný celek.

Silné stránky: Devítky jsou idealističtí a zásadoví lidé, kteří kvůli pohodlí odmítají obětovat své přesvědčení. Obvykle jsou módní, okouzlující a velkorysé.

Výzvy: Tento typ osobnosti je náchylný ke spoluzávislosti v osobních vztazích a může mít problém ocenit okamžik, než se soustředit na své dlouhodobé cíle.

Úplné astrologické čtení: Láska, peníze, zdraví a kariéra

Úplné astrologické čtení, včetně čísla vašeho anděla, plamenného dvojčete (láska), předpovědi peněz, požehnání úspěchu a mnoho dalšího.