144 Angel Number - váš anděl chce, abyste naslouchali své intuici

Vidět 144 andělských čísel

Když si všimnete, že stále vidíte číslo 144 andělů znovu a znovu, není to náhodné. Je to andělské číslo, které používá tvůj anděl strážný ke komunikaci s tebou.

Čísla jsou univerzální jazyk a váš anděl to ví. Čísla vidíme každý den na účtenkách, poznávacích značkách, hodinách, stránkách knih, pojmenujete to. Pro anděly tedy opravdu není těžké je použít ke komunikaci s námi. Co tedy znamená vidět 144 všude?

Víra, že mezi čísly a osobnostními rysy, událostmi nebo okolnostmi existuje božské spojení, se nazývá numerologie. Může se také podívat na počet písmen ve slovech, jménech nebo nápadech. Přestože je astrologii v mnoha ohledech podobná, při shromažďování informací používá jinou metodu - tedy čísla.

Andělská čísla jsou určité posloupnosti čísel, kterých si můžete v každodenním životě všimnout poměrně často. Každý člověk má svého anděla strážného, ​​který byl speciálně určen k jeho ochraně.

Tito andělé mohou být také milovanými, kteří přešli. Váš anděl strážný bude pomocí čísel andělů s vámi komunikovat prostřednictvím kódovaných zpráv v číslech. Váš anděl strážný má s vámi zvláštní spojení a vyzve vás, abyste si více uvědomili zprávu, kterou se pokouší poslat. Například když se podíváte na hodiny, když je čas 1:44, nebo si něco koupíte v obchodě za 1,44 $.144 Význam andělského čísla

Při pohledu na interpretaci čísla 144 andělů numerologie diktuje, že se můžete podívat na význam jednotlivých čísel, opakovaných čísel a součtu celé figury. Poté lze vše spojit a zjistit význam celé sekvence. Poté, co chvíli interpretujete čísla andělů a komunikujete se svým andělem, bude vaše intuice hrát velkou roli ve způsobu, jakým budete vykládat zprávy.

Číslo 1 označuje ambice, pozitivitu a energii, stejně jako nové začátky. Naznačuje to, že nový začátek se blíží a že si můžete vybrat sami, bez ohledu na to, co se stalo v minulosti.

The číslo 4 je spojena s houževnatostí a tvrdou prací. Skutečnost, že se v této sekvenci objevuje dvakrát, znamená, že je na tyto vlastnosti kladen důraz.

Když se spojí číslo 1, 4 a 4, dostaneme číslo 9 který představuje víru. To naznačuje, že byste měli být věrní a důvěřovat, že se váš anděl stará o váš nejlepší zájem.

144 Angel Number a váš vyšší účel

Anděl číslo 144 lze také interpretovat jako výraz čísla 9 (1+4+4 = 9).

Číslo 9 je spojeno s duchovními úspěchy a dosažením našeho vyššího účelu v tomto životě.

Když vibrace čísla 9 informuje o vašem každodenním životě, cítíte skutečné spojení se svou hlubokou vnitřní moudrostí. Číslo 9 přichází, když jsme na konci procesu vývoje a je čas věci zabalit.

Když vibrace čísla 9 prosvítá andělem číslo 144, mohlo by to být známkou toho, že je čas uzavřít váš současný projekt a začít pracovat na naplnění vašeho vyššího životního cíle.

V duchovní praxi je číslo 4 spojeno s všímavostí, meditací a modlitbou.

Když ve svém životě začnete vidět anděla číslo 144, věnujte si trochu času na spojení se svou vnitřní moudrostí prostřednictvím meditace a praxe všímavosti.

144 Angel Number Láska a vztahy

Číslo 144 také hovoří o vášni, intimitě a respektu při řešení vztahů. Když hledáte svou spřízněnou duši, váš anděl chce, abyste věděli, že změna je v pořádku. Podobně je v pořádku jít dál a začít něco nového.

Číslo 144 může být také známkou toho, že budete mít extra energii a motivaci najít si partnera. I když to vyžaduje cestování nebo vystěhování ze své komfortní zóny, váš anděl vám pošle číslo 144 a říká vám, že byste se měli na něco připravit, nebo na někoho nového.

Pro ty, kteří již mají vztah, mohou nastat výzvy. Váš anděl chce, abyste věděli, že máte v sobě sílu, kterou lze použít k překonání těchto osobních výzev. Mohli by také říkat, že je čas na něco nového, bez ohledu na to, jak moc za sebou necháváte nebo jak se cítíte připoutaní.

144 Angel Number ve vaší kariéře

Váš anděl strážný se o vás stará ve všech aspektech života, takže není překvapením, že vám budou zasílána čísla týkající se vašeho profesního života. Číslo 144 může znamenat, že váš anděl chce, abyste využili svou pozitivitu a energii, abyste se stali efektivnějšími. Ví, co je před námi, a druh myšlení, které budete potřebovat k jeho překonání.

144 nám připomíná, abychom byli optimisté, ať už v každodenním pracovním životě, nebo dokonce při hledání zaměstnání. Uskutečňování pokroku a úsilí vpřed je další důležitou symbolikou čísla 144 a v profesionálním prostředí je ještě důležitější.

Tyto pokyny přispívají k nízkému stresu a klidnému duševnímu prostoru. Pak jste na místě, kde můžete přijímat další zprávy od svého anděla.

Symbolika Doreen Virtue Angel 144

Doreen Virtue velmi podrobně prozkoumala a zažila čísla andělů. Je tedy spolehlivou a kompetentní zdrojovou osobou, když vezme v úvahu zmatený význam toho, že vždy vidíme určité číslo, například 144. Poznamenává, že anděl číslo 144 nám připomíná naši misi zde na Zemi, zejména pro učitele.

424 význam andělského čísla

Pro anděla číslo 144, Doreen Virtue také věří, že kontrola vašich myšlenek byla důležitou zprávou také od vašeho anděla. Kontrola myšlenek by vás nakonec dostala na místo, kde můžete být mentálně připraveni na novou cestu.

Ve své knize také uvádí, že toto číslo znamená, že se vám andělé snaží pomoci zůstat pozitivní. Andělé vás povzbuzují k větší efektivitě, zejména ve vašem profesním a osobním úsilí.

Když začnete interpretovat tato numerická sdělení od andělů a jednat podle nich, začnete důvěřovat své intuici. Důvěrou v naši intuici si vytvoříte lepší vztah se svým andělem. Začnete věřit, že váš anděl má v srdci váš nejlepší zájem, a začnete s nimi hovořit a ptát se na to, co potřebujete. Na této úrovni spojení se svým andělem můžete očekávat zázraky a řešení a ještě více číselných zpráv.

Závěr

Často se necháváme pohltit „velkým obrazem“ našeho života a neustále přemýšlíme o svých ambicích z nejširší možné perspektivy. Když se ve vašem životě objeví anděl číslo 144, je to připomínka od andělů, že musíte zůstat pilní a odhodlaní, pokud máte manifestovat naše sny.

Andělské číslo 144 se může ve vašem každodenním životě objevit různými způsoby, například jako částka v dolarech při finanční transakci, na stránce obzvláště smysluplné knihy nebo v odpoledních hodinách, kdy vám přijde důležitý telefonát nebo se zúčastníte důležité schůzky .

Úplné astrologické čtení: Láska, peníze, zdraví a kariéra

Úplné astrologické čtení, včetně čísla vašeho anděla, dvojčete plamene (lásky), předpovědi peněz, požehnání úspěchu a mnoho dalšího.